Hur arbetar vi?

russian-door-to-door-booksellers-false-warning

Idag finns det ca 490 ideella organisationer som innehar 90-konto. Samtliga dessa organisationer engagerar sig för ett särskilt ändamål och finansierar näst intill undantagslöst sitt behjärtansvärda arbete genom sina givares och medlemmars generösa gåvor. De ändamål de olika organisationerna arbetar för är allt från specifika humanitära frågor och miljöfrågor till mera allmänna samhällsintressen. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ideella organisationer att ge stöd åt människor och naturliv erbjuder vi oss att hjälpa dem att få in månadsgivare via Face to Face samt Door to Door.

Vår förhoppning är att kunna bygga upp ett förtroende och en långvarig kontakt hos givaren gentemot organisationerna vilket i slutändan skall gagna det särskilda ändamålet.

Genom att genomföra uppdragen på ett kostnadseffektivt, men samtidigt professionellt och kvalitativt sätt, hoppas vi kunna främja vårt och de ideella organisationernas engagemang för människor och natur.