Vad vi kan göra för er?

earth5401För oss är det av yttersta vikt att kvaliteten av vårt arbete aldrig står tillbaka för kvantiteten. Av den anledningen är vi väldigt noga med att planera och koordinera vårt arbete. För att kunna tillsäkra våra uppdragsgivare ett så bra resultat som möjligt är det vår målsättning att endast åta oss ett fåtal uppdrag åt gången.

Härigenom kan vi lägga ner all vår kraft på ett uppdrag, vilket vi är övertygade om kommer att gynna såväl uppdragsgivaren, deras medlemmar och givare, men framförallt det ändamål som skall främjas. Mot bakgrund av att merparten av Admitteras anställda har flera års erfarenhet av insamlingsarbete åt ideella organisationer har vi en stor samlad kunskap och kapacitet att bemöta våra kunder med. Av den anledningen har vi möjlighet att genomföra alla de uppdrag som kan komma ifråga inom den ideella sektorn och då främst insamlingskampanjer.

Vi är öppna för nya idéer och tycker det är spännande att tillsammans med de ideella organisationerna finna nya infallsvinklar på insamlingskampanjer.Om ni är intresserad av att samarbeta med oss eller har frågor om vad vi har att erbjuda är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss via telefon eller e-post.